WYNAGRODZENIE

Nasze wynagrodzenie jest indywidualnie ustalane z klientem. Stosujemy następujące sposoby rozliczania:

  •  ryczałt za umówioną pracę,
  • wynagrodzenie za godzinę pracy,
  • ryczałt plus dodatkowo wynagrodzenie uzależnione od wyniku sprawy.

 

Konsultacja prawna trwająca do godziny czasu kosztuje minimum 300 złotych. 

Przy doradztwie prawnym z reguły rozliczamy się za godzinę pracy. Nasza podstawowa stawka to 250 zł za godzinę pracy.

Wyżej wskazane kwoty wynagrodzenia są jedynie przykładowe.