OFERTA

Klient biznesowy

Franczyza to specyficzna forma prowadzenia działalności gospodarczej, w której franczyzobiorca robi to pod szyldem i marką innego przedsiębiorcy (franczyzodawcy). Jest to ciekawa i coraz popularniejsza alternatywa, która pozwala z jednej strony działać we własnym imieniu i na własny rachunek, a z drugiej – robić to według określonej z góry koncepcji. 

Kancelaria zajmuje się wszechstronną obsługą prawną przedsiębiorców działających lub planujących działać w tym modelu biznesowym, wspierając ich działania i pomagając rozwiązywać ich problemy od początkowego etapu, w trakcie, jak i podczas zakończenia tego typu współpracy.  W ramach tej specjalizacji zajmujemy się w szczególności:

 • dogłębną weryfikacją umów między franczyzobiorcą a franczyzodawcą,
 • doradztwem w zakresie ochrony marki, standardów jakości, itp.,
 • egzekwowaniem postanowień umów franczyzowych, 
 • dochodzeniem należności z tytułu umowy,
 • prowadzeniem spraw przed sądami w sporach pomiędzy franczyzobiorcą a franczyzodawcą,
 • doradztwem w zakresie zakończenia umowy. 

Kancelaria specjalizuje się również w analizie i pomocy prawnej na etapie mediacji między stronami. Pomagamy podjąć świadomą decyzję, czy takie rozwiązanie może przynieść oczekiwane skutki oraz – w razie konieczności – wspieramy i pomagamy Klientom przygotować się do tego typu spotkania.

 

Artyści, twórcy oraz wszystkie inne osoby, które zarabiają na własnej twórczości są narażone na wiele nadużyć ze strony osób trzecich. Coraz częściej również zdarza się, że częścią ich pracy są umowy barterowe, które – z pozoru proste w stosowaniu – rodzą wiele problemów prawnych.

 

Z założenia przedmiotem umowy barterowej jest bezgotówkowa wymiana usług lub/i towarów pomiędzy dwoma podmiotami. W dobie Internetu bardzo często wykorzystuje się ją w współpracach z tzw. influencerami, którzy – w zamian za reklamę – otrzymują produkt lub usługę na własny użytek.

Nasza praktyka pokazuje, że w chwili pojawienia się problemów na tym gruncie, właściciele biznesów nie potrafią sobie z nimi samodzielnie poradzić lub nie robią tego skutecznie – działając na własną rękę. W kontekście umów barterowych zdarza się również, że są one nieprawidłowo formułowane. Okoliczność ta sprawia, że w razie pojawienia się problemów, stronie poszkodowanej trudno jest udowodnić nie tylko swoją rację i szkodę, ale – przede wszystkim – wyegzekwować środki bądź kary umowne, które powinny być wypłacone z tego powodu. To dlatego zdecydowaliśmy się świadczyć obsługę prawną, która skierowana jest do twórców, artystów, osób kreatywnych i podmiotów działających w branży artystycznej oraz rozrywkowej. W ramach tej specjalizacji zajmujemy się w szczególności:

 • sporządzaniem umów barterowych, umów o dzieło oraz umów o przeniesienie praw autorskich, 
 • egzekwowaniem praw twórców, które zostały naruszone,
 • sporządzaniem pism procesowych,
 • wspieraniem twórców i artystów w postępowaniach prowadzonych przed organami i sądami powszechnymi wszystkich instancji, 
 • udzielaniem porad prawnych w tym zakresie. 
 

Dziedzina ta jest bardzo szeroka, przez co wymaga indywidualnego podejścia do każdej sprawy. Wielokrotnie obserwujemy, że Klienci, podejmujący współpracę z naszą Kancelarią w tym zakresie, przychodzą do nas z problemami, na które składa się wiele różnych czynników. Właśnie dlatego, poza rozwiązywaniem głównego problemu, skupiamy się również na dogłębnej analizie sytuacji i zlokalizowaniu wszelkich innych przeszkód, które mogą wpłynąć negatywnie na zdrowy rozwój przedsiębiorstwa.

Interes naszych Klientów każdorazowo stawiamy na pierwszym miejscu, a do prowadzonych spraw nigdy nie podchodzimy szablonowo. Proponując dane rozwiązanie, zawsze przedstawiamy i tłumaczymy korzyści jego zastosowania oraz potencjalne zagrożenia – tak, by Klient mógł podjąć samodzielną i w pełni świadomą decyzję, korzystając z naszej pomocy i wsparcia.

 

Handel elektroniczny i branża e-commerce rozwijają się w błyskawicznym tempie, a pandemia tylko umocniła ich pozycję i znaczenie na rynku sprzedażowym. Sklepy internetowe, stanowiące podstawę tej branży, muszą spełniać wiele wymogów i obowiązków, które stawia ustawodawca.

Jako Kancelaria dbamy o to, aby wszystkie procedury obowiązujące w firmie odpowiadały aktualnym regulacjom. Tworzymy kompletne regulaminy sklepów internetowych, dostosowane do obowiązujących wymogów prawnych oraz potrzeb i polityki danej firmy. Warto bowiem wiedzieć, że regulaminy, poza obligatoryjnymi postanowieniami, które muszą się w nich znaleźć, pewne kwestie mogą regulować w inny sposób, niż przewidują to przepisy.

Poza regulaminem sprzedaży, który sam w sobie wymaga dokładnego i rzetelnego przygotowania, właściciele biznesów opierający swoją działalność na sprzedaży internetowej muszą dysponować odpowiednią dokumentacją, która obejmuje m.in.: politykę prywatności RODO, politykę cookies czy wzór odstąpienia od umowy. 

Kancelaria zajmuje się przeprowadzaniem kompleksowych audytów stron i sklepów internetowych pod kątem wymogów stawianych przez ustawodawcę. Pomagamy właścicielom takich sklepów spełnić wszystkie wymagania, wspieramy w znalezieniu obszarów, które wymagają dopracowania oraz przygotowujemy wszystkie konieczne dokumenty, dostosowane do indywidualnych potrzeb.

 

Postępowania sądowe i arbitrażowe to fundamentalne elementy pracy Kancelarii. Występujemy w roli pełnomocników, reprezentując interesy naszych Klientów przed sądami wszystkich instancji w Polsce – w tym przed Sądem Najwyższym.

W przypadku postępowań arbitrażowych, charakteryzujących się uproszczoną procedurą,  dokonujemy wszelkich starań, aby zakończyły się one możliwie szybko – z korzyścią dla naszego Klienta. Podejmujemy wszystkie niezbędne czynności w sprawie oraz wspieramy naszych Klientów na każdym etapie postępowania. 

Poza samą reprezentacją, nasza pomoc sprowadza się bardzo często do wielu innych – równie istotnych – czynności. Przygotowujemy dokumenty i pisma procesowe konieczne w sprawie, udzielamy porad i wskazówek, jak zachowywać się podczas rozprawy lub podczas różnego rodzaju przesłuchań, mediacji i spotkań, w których trzeba uczestniczyć. Wszystko tłumaczymy prostym i zrozumiałym językiem – tak, aby nie narażać Klienta na dodatkowy stres z powodu braku wiedzy czy doświadczenia, co w tego typu sytuacjach jest normalne. 

Podejmujemy się spraw, które dopiero rozpoczęły swój bieg, jak i pomagamy Klientom, którzy chcą skorzystać z pomocy profesjonalistów już w ich trakcie. Wszystkie czynności wykonujemy z najwyższą starannością, a każdą powierzoną sprawę doprowadzamy do końca. 

 • redagowanie, opiniowanie i negocjowanie umów IT,
 • porady prawne, w tym udzielanie opinii w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, prawa do strony internetowej, poufności w zakresie współpracy technologicznej, dostaw technologii, know-how na potrzeby produkcji i usług świadczonych przez Klientów,
 • reprezentacja w postępowaniach cywilnych,
 • IPBOX dla programistów — obsługa uzyskania interpretacji indywidualnych dla programistów i skorzystania z preferencyjnego opodatkowania,
 • reprezentacja w postępowaniach karnych.

Klient indywidualny

Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych wynikających z:
 • wypadków drogowych,
 • wypadków przy pracy,
 • błędów w sztuce lekarskiej,
 • umów ubezpieczenia,
 • czynów niedozwolonych,
 • zapewniamy fachową pomoc obejmującą wstępną analizę prawną zdarzenia, czynności w toku postępowania przedsądowego  jak i finalne zastępstwo procesowe przed sądem,
 • niewykonywania umów.
 • analiza umów deweloperskich,
 • sporządzanie, analiza umów najmu, w tym najmu okazjonalnego,
 • dochodzenie roszczeń od dewelopera z tytułu ujawnionych wad w budynku,
 • podejmowanie czynności prawnych w imieniu wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych,
 • sprawy o zasiedzenie nieruchomości,
 • analiza umów dotyczących nabywania i zbywania nieruchomości.